ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Միգրացիան թվերով. վերլուծական տեղեկագիր։ Մաս Ա։ 2019 1-Ա (1)
PDF icon migration_in_figures_2019_1_A.pdf
ՀՀ ՏԿԶՆ ՄԾ Միգրացիոն տեղեկագիր: 23-րդ թողարկում:
PDF icon Newsletter 1, 2019, Arm.pdf
ՀՀ ՏԿԶՆ ՄԾ Միգրացիոն տեղեկագիր: 22-րդ թողարկում:
PDF icon NewsletterArmenian22.pdf