ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

ՀՀ ՏԿԶՆ ՄԾ Միգրացիոն տեղեկագիր: 23-րդ թողարկում:
PDF icon Newsletter 1, 2019, Arm.pdf
ՀՀ ՏԿԶՆ ՄԾ Միգրացիոն տեղեկագիր: 22-րդ թողարկում:
PDF icon NewsletterArmenian22.pdf
ՀՀ ՏԿԶՆ ՄԾ Միգրացիոն տեղեկագիր: 21-րդ թողարկում:
PDF icon NewsletterArmenian21.pdf