ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

ՀՀ ՏԿԶՆ ՄՊԾ Միգրացիոն տեղեկագիր: 19-րդ թողարկում:
PDF icon Newsletter_Arm_19_2017.pdf
ՀՀ ՏԿԶՆ ՄՊԾ Միգրացիոն տեղեկագիր: 18-րդ թողարկում:
PDF icon Newsletter_Arm_18.pdf
ՀՀ ՏԿԶՆ ՄՊԾ Միգրացիոն տեղեկագիր: 17-րդ թողարկում:
PDF icon ՀՀ ՏԿԶՆ ՄՊԾ Միգրացիոն տեղեկագիր 17-րդ թողարկում.pdf