ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բոսվել Ք․, Միգրացիայի և փախստականների շարժերի պատճառների հասցեագրում. ԵՄ դերը: (անգլերեն)
Christina Boswell - Addressing the causes of migratory and refugee movements. The role of the European Union.
PDF icon Christina Boswell - Addressing the causes of migratory and refugee movements. The role of the European Union.pdf
Ուսատչևա Մ․, Սփյուռքի ինստիտուտներ․ Ռուսաստանում հայկական համայնքի օրինակով; (անգլերեն)
Oussatcheva M. - Institutions in Diaspora. The Case of Armenian Community in Russia.
PDF icon Oussatcheva M. - Institutions in Diaspora. The Case of Armenian Community in Russia..pdf
Չուդինովսկիխ Օ., Միգրացիոն տեղեկատվության անհրաժեշտությունը և հասանելիությունը Հյուսիսային և Կենտրոնական Ասիայում։ (ռուսերեն)
PDF icon Чудиновских О., Потребность в данных о миграции и их наличие в странах Северной и Центральной Азии.pdf