Սահմանահատումներ

Սահմանահատումների դինամիկան
PDF icon Սահմանահատումների դինամիկան.pdf
Սահմանահատումների քանակը ըստ փոխադրամիջոցների (2016թ․):
PDF icon Sahmanahatum_2016.pdf
Սահմանահատումների քանակը ըստ փոխադրամիջոցների (2015թ․):
PDF icon Sahmanahatum_2015.pdf