Ռեադմիսիա

Այս  բաժնում  ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության կողմից  ստորագրված  ռեադմիսիոն (հետընդունման) համաձայնագրերի  շրջանակներում ՀՀ-ի  ստացած  հայցերի  և  դրանց ընթացքի  վերաբերյալ տեղեկություններ։ 

Ստացված ռեադմիսիոն հայցերի ընդհանուր թիվը ըստ երկրների, 2018թ.
PDF icon Readmit_Arm_2018.pdf
Ստացված ռեադմիսիոն հայցերի ընդհանուր թիվը ըստ երկրների, 2017թ․
PDF icon Ստացված ռեադմիսիոն հայցերի ընդհանուր թիվը ըստ երկրների, 2017թ․.pdf
Ստացված ռեադմիսիոն հայցերի ընդհանուր թիվը ըստ երկրների, 2016թ․
PDF icon Ստացված ռեադմիսիոն հայցերի ընդհանուր թիվը ըստ երկրների, 2016թ․.pdf