Դրամական փոխանցումներ

Մինչև 2016 թ. ՀՀ կենտրոնական բանկը  տրամադրում էր վիճակագրական տվյալներ ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքի վերաբերյալ, այդ թվում ոչ առևտրային նպատակով: Սկսած 2016 թ-ից ՀՀ կենտրոնական բանկը տրամադրում է  ֆիզիկական անձանց անունով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքի ընդհանուր ծավալը, չառանձնացնելով ոչ առևտրային նպատակով կատարված փոխանցումները:

ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2018թ․
PDF icon Pokhancum2018_ARM.pdf
ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2017թ․
PDF icon Pokhancum2017.pdf
ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2016թ․
PDF icon ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2016թ․.pdf