Կացության կարգավիճակ

Վավեր հատուկ կացության կարագավիճակ ունեցող օտարերկրացիների թիվը 2017 թ-ի հուլիսի 1-ի դրությամբ ըստ քաղաքացիության երկրների և կարգավիճակի տրման հիմքերի
PDF icon Վավեր հատուկ կացության.pdf
Վավեր մշտական կացության կարագավիճակ ունեցող օտարերկրացիների թիվը 2017 թ-ի հուլիսի 1-ի դրությամբ՝ ըստ քաղաքացիության երկրների և կարգավիճակի տրման հիմքերի
PDF icon Վավեր մշտական ի.pdf
Վավեր ժամանակավոր կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիների թիվը 2017 թ-ի հուլիսի 1-ի դրությամբ ըստ քաղաքացիության երկրների և կարգավիճակի տրման հիմքերի:
PDF icon Վավեր ժամանակավոր կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիների թիվը 2017 թ-ի հուլիսի 1-ի դրությամբ.pdf