Աղյուսակ 1

Ընդամենը

SelectFieldWeight
Always visible
Year
Month
M. 0-13
F. 0-13
M. 14-17
F. 14-17
M. 18-34
F. 18-34
M. 35-64
F. 35-64
M. 65+
F. 65+
Total
Անձիք
Տարի: 2017
Տարի Երկիր Ար. 0-13 Իգ. 0-13 Ար. 14-17 Իգ. 14-17 Ար. 18-34 Իգ. 18-34 Ար. 35-64 Իգ. 35-64 Ար. 65+ Իգ. 65+ Ընդամենը
2017 Ադրբեջան 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5
2017 Աֆղանստան 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4
2017 Եմեն 0 2 1 0 5 0 1 1 0 0 10
2017 Թայլանդ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2017 Թուրքիա 0 0 0 1 2 0 2 0 1 6
2017 Թուրքմենիստան 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2017 Իրան 1 0 0 0 2 1 6 3 0 0 13
2017 Իրաք 5 7 0 2 4 5 5 3 1 2 34
2017 Լիբանան 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2017 Կամերուն 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Կուբա 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 7
2017 Ուզբեկստան 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2017 Ուկրաինա 3 0 0 0 2 4 0 1 0 0 10
2017 Ռուսաստան 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2017 Սիրիա 2 3 3 1 13 3 9 9 2 7 52
2017 Քաղաքացիություն չունեցող 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ընդամենը
14
Ընդամենը
16
Ընդամենը
4
Ընդամենը
4
Ընդամենը
31
Ընդամենը
14
Ընդամենը
33
Ընդամենը
21
Ընդամենը
3
Ընդամենը
11
Ընդամենը
151
Տարի: 2014
Տարի Երկիր Ար. 0-13 Իգ. 0-13 Ար. 14-17 Իգ. 14-17 Ար. 18-34 Իգ. 18-34 Ար. 35-64 Իգ. 35-64 Ար. 65+ Իգ. 65+ Ընդամենը
2014 Ադրբեջան 2 1 1 1 5
2014 ԱՄՆ 1 1
2014 Բենին 1 1
2014 Գվինեա 1 1 2
2014 Թուրքիա 1 1
2014 Իրան 1 1 7 4 9 3 2 27
2014 Իրաք 4 1 1 4 3 3 2 1 19
2014 Լիբանան 1 1 2
2014 Կոտ դ'Իվուար 1 1
2014 Մալի 1 1
2014 Ուկրաինա 13 19 4 2 17 24 14 17 2 2 114
2014 Ռուսաստան 1 1
2014 Սիրիա 3 3 15 9 8 7 1 4 50
2014 Վրաստան 1 1
2014 Քաղաքացիություն չունեցող
Ընդամենը
24
Ընդամենը
25
Ընդամենը
4
Ընդամենը
3
Ընդամենը
45
Ընդամենը
43
Ընդամենը
38
Ընդամենը
31
Ընդամենը
6
Ընդամենը
7
Ընդամենը
226
Տարի: 2015
Տարի Երկիր Ար. 0-13 Իգ. 0-13 Ար. 14-17 Իգ. 14-17 Ար. 18-34 Իգ. 18-34 Ար. 35-64 Իգ. 35-64 Ար. 65+ Իգ. 65+ Ընդամենը
2015 ԱՄՆ
2015 Աֆղանստան 2 2
2015 Գվինեա 1 1 1 3
2015 Եմեն 1 1 1 3
2015 Թուրքիա
2015 Իրան 2 2 8 1 7 2 22
2015 Իրաք 11 11 5 16 13 10 7 2 75
2015 Լիբանան 1 1 2 1 5
2015 Կոտ դ'Իվուար
2015 Հատուկ վարչական շրջան 1 1
2015 Նիգերիա 1 1
2015 Ուկրաինա 22 12 1 2 11 15 13 14 1 2 93
2015 Չեխիա 1 1
2015 Ռուսաստան
2015 Սիրիա 10 8 4 3 18 14 19 16 5 7 104
2015 Վրաստան 1 1
2015 Քաղաքացիություն չունեցող 1 1 3 5
Ընդամենը
47
Ընդամենը
33
Ընդամենը
10
Ընդամենը
5
Ընդամենը
59
Ընդամենը
46
Ընդամենը
53
Ընդամենը
44
Ընդամենը
8
Ընդամենը
11
Ընդամենը
316
Տարի: 2016
Տարի Երկիր Ար. 0-13 Իգ. 0-13 Ար. 14-17 Իգ. 14-17 Ար. 18-34 Իգ. 18-34 Ար. 35-64 Իգ. 35-64 Ար. 65+ Իգ. 65+ Ընդամենը
2016 Բահրեյն 1 1
2016 Բենին 1 1
2016 Եմեն 1 1
2016 Թուրքիա 2 1 3
2016 Իրան 1 1 1 4 7 4 18
2016 Իրաք 1 2 1 4 2 1 2 1 14
2016 Կամերուն 2 2
2016 Հորդանանը 1 1
2016 Ուկրաինա 1 3 1 1 2 8
2016 Սիրիա 5 4 5 2 8 7 9 13 2 4 59
2016 Քաղաքացիություն չունեցող 1 1 2
Ընդամենը
8
Ընդամենը
10
Ընդամենը
6
Ընդամենը
3
Ընդամենը
20
Ընդամենը
12
Ընդամենը
21
Ընդամենը
23
Ընդամենը
3
Ընդամենը
4
Ընդամենը
110

Աղյուսակ 2

Տարի: 2016
Տարի Երկիր Ստացված դիմումների քանակը Ապաստան հայցող անձանց թիվը Անձանց թիվը, որոնց դիմումները կասեցվել կամ կարճվել են Անձանց թիվը, որոնց փախստականի կարգավիճակը կասեցվել կամ կարճվել է Փախստականի կարգավիճակ ստացած անձանց թիվը Մերժում ստացած ապաստան հայցող անձանց թիվը Անձանց թիվը, որոնց փախստականի կարգավիճակը դադարեցվել է Ճանաչման ընդհանուր գործակիցը
2016 Բահրեյն 1 1 2 2
2016 Բենին 1 1 1
2016 Եմեն 1 1
2016 Թուրքիա 3 3 2
2016 Իրան 16 18 7 13 7
2016 Իրաք 6 14 1 5 16 1 1
2016 Կամերուն 2 2 1
2016 Հորդանանը 1 1
2016 Ուկրաինա 4 8 2 4
2016 Սիրիա 28 59 19 13 2 29 12
2016 Քաղաքացիություն չունեցող 2 2 25 2 3 0
Average (excluding empty values):
2016.00
Ընդամենը
65
Ընդամենը
110
Ընդամենը
29
Ընդամենը
43
Ընդամենը
38
Ընդամենը
38
Ընդամենը
22
Ընդամենը
0