Սահմանահատումներ / Աղյուսակ 1

Ընդամենը

SelectFieldWeight
Always visible
Year
Always visible
Month
Airway entry
Airway exit
Airway saldo
Automobile entery
Automobile exit
Automobile saldo
Railway entery
Railway exit
Railway saldo
Entery
Exit
Saldo
Տարի: 2017
Տարի Ամիսsort descending Օդային մուտք Օդային ելք Օդային սալդո Ավտոմոբիլային մուտք Ավտոմոբիլային ելք Ավտոմոբիլային սալդո Երկաթուղային մուտք Երկաթուղային ելք Երկաթուղային սալդո Մուտք Ելք Սալդո
2017 Հունիս 119229 101908 17,321 174532 173783 749 1642 2104 -462 295403 277795 17608
2017 Մայիս 103322 104811 -1,489 142170 151376 -9,206 1208 1348 -140 246700 257535 -10835
2017 Ապրիլ 89485 100356 -10,871 135722 152812 -17,090 1071 1178 -107 226278 254346 -28068
2017 Մարտ 84585 87934 -3,349 144978 148685 -3,707 829 851 -22 230392 237470 -7078
2017 Փետրվար 66234 71687 -5,453 98296 102424 -4,128 773 769 4 165303 174880 -9577
2017 Հունվար 85924 90058 -4,134 106674 102280 4,394 1048 983 65 193646 193321 325
Ընդամենը
548779
Ընդամենը
556754
Ընդամենը
-7975
Ընդամենը
802372
Ընդամենը
831360
Ընդամենը
-28988
Ընդամենը
6571
Ընդամենը
7233
Ընդամենը
-662
Ընդամենը
1357722
Ընդամենը
1395347
Ընդամենը
-37625

Սահմանահատումներ / Աղյուսակ 2

SelectFieldWeight
Year
Ամիս
Airway entry
Օդային ելք
Օդային սալդո
Ավտոմոբիլային մուտք
Ավտոմոբիլային ելք
Ավտոմոբիլային սալդո
Երկաթուղային մուտք
Երկաթուղային ելք
Երկաթուղային սալդո
Entry
Exit
Saldo
Always visible
Total volume of passenger flow
Always visible
Increase / decrease of passenger flows comparing with previous year
Տարի Մուտք Ելք Սալդո Ուղևորահոսքերի ընդհանուր ծավալը Ուղևորահոսքերի աճը/նվազումը նախորդ տարվա տոկոսներով
2013 2476305 2507519 -31214 4983824 0
2015 2709273 2752711 -43438 5461984 0
2016 2867008 2915178 -48170 5782186 0
2017 1357722 1395347 -37625 2753069 0
Total 9410308 9570755 -160447 18981063