Սահմանահատումներ / Աղյուսակ 1

Ընդամենը

SelectFieldWeight
Always visible
Year
Always visible
Month
Airway entry
Airway exit
Airway saldo
Automobile entery
Automobile exit
Automobile saldo
Railway entery
Railway exit
Railway saldo
Entery
Exit
Saldo
Տարի: 2017
Տարի Ամիս Օդային մուտք Օդային ելք Օդային սալդո Ավտոմոբիլային մուտք Ավտոմոբիլային ելք Ավտոմոբիլային սալդո Երկաթուղային մուտք Երկաթուղային ելք Երկաթուղային սալդո Մուտք Ելք Սալդո
2017 Հունիս 119229 101908 17,321 174532 173783 749 1642 2104 -462 295403 277795 17608
2017 Մայիս 103322 104811 -1,489 142170 151376 -9,206 1208 1348 -140 246700 257535 -10835
2017 Ապրիլ 89485 100356 -10,871 135722 152812 -17,090 1071 1178 -107 226278 254346 -28068
2017 Մարտ 84585 87934 -3,349 144978 148685 -3,707 829 851 -22 230392 237470 -7078
2017 Փետրվար 66234 71687 -5,453 98296 102424 -4,128 773 769 4 165303 174880 -9577
2017 Հունվար 85924 90058 -4,134 106674 102280 4,394 1048 983 65 193646 193321 325
2017 Հուլիս 146183 136408 9,775 236892 244972 -8,080 7267 10312 -3,045 390342 391692 -1350
2017 Օգոստոս 143788 152622 -8,834 291309 295156 -3,847 14210 11855 2,355 449307 459633 -10326
2017 Սեպտեմբեր 126477 131506 -5,029 190555 192295 -1,740 6343 4185 2,158 323375 327986 -4611
2017 Հոկտեմբեր 115163 118816 -3,653 169702 169007 695 1502 1111 391 286367 288934 -2567
2017 Նոյեմբեր 102442 92350 10,092 166714 163841 2,873 881 933 -52 270037 257124 12913
2017 Դեկտեմբեր 112744 95664 17,080 207415 207527 -112 834 1133 -299 320993 304324 16669
Ընդամենը
1295576
Ընդամենը
1284120
Ընդամենը
11456
Ընդամենը
2064959
Ընդամենը
2104158
Ընդամենը
-39199
Ընդամենը
37608
Ընդամենը
36762
Ընդամենը
846
Ընդամենը
3398143
Ընդամենը
3425040
Ընդամենը
-26897

Սահմանահատումներ / Աղյուսակ 2

SelectFieldWeight
Year
Ամիս
Airway entry
Օդային ելք
Օդային սալդո
Ավտոմոբիլային մուտք
Ավտոմոբիլային ելք
Ավտոմոբիլային սալդո
Երկաթուղային մուտք
Երկաթուղային ելք
Երկաթուղային սալդո
Entry
Exit
Saldo
Always visible
Total volume of passenger flow
Always visible
Increase / decrease of passenger flows comparing with previous year
Տարի Մուտք Ելք Սալդո Ուղևորահոսքերի ընդհանուր ծավալը Ուղևորահոսքերի աճը/նվազումը նախորդ տարվա տոկոսներով
2013 2476305 2507519 -31214 4983824 0
2014 2734596 2776268 -41672 5510864 0
2015 2709273 2752711 -43438 5461984 0
2016 2867008 2915178 -48170 5782186 0
2017 3398143 3425040 -26897 6823183 0
Total 14185325 14376716 -191391 28562041