Դրամական փոխանցումներ

Ընդամենը
Տարի: 2016
Տարի Երկրներ Փոխանցումների ներհոսքի ծավալը Տեսակարար կշիռը Աճը, նվազումը անցած տարվա համեմատ, %-ով
2016 ԱՄԷ 19509000 0 0
2016 ԱՄՆ 176569000 0 0
2016 Այլ երկրներ 175672000 0 0
2016 Գերմանիա 52134000 0 0
2016 Լատվիա 16676000 0 0
2016 Լիբանան 66459000 0 0
2016 Ղազախստան 18894000 0 0
2016 Միացյալ Թագավորություն 23382000 0 0
2016 Շվեյցարիա 56307000 0 0
2016 Ռուսաստան 896916000 0 0
2016 Ֆրանսիա 30365000 0 0
Ընդամենը
1532883000